A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca - Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D57

Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

106.069.667,20

EU bespovratna sredstva (HRK)

90.159.217,12

Datum sklapanja ugovora

01.12.2020

Očekivani kraj projekta

31.12.2024

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja 4,2 km prometnice na području Općine Nijemci kojom će se zaobići dionica državne ceste kroz naselja Apševci i Lipovac identificirana kao crna točka.

Trasa obilaznice počinje u blizini čvorišta Apševci, pruža se na jugoistok obilazeći naselje Apševce s istočne strane, nastavlja prema jugu kroz šumu „Ugljara“ i prelazi preko rijeke Bosut spregnutim mostom duljine 147,70 m. U čvorištu Lipovac križa se u razini s lokalnom cestom LC 46052 te obilazi naselje Lipovac, i završava uklapanjem u izvedeni putni prijelaz „Lipovac“.

Cilj projekta

Izgradnjom planirane obilaznice zaobilazi se potez na kojem je identificirano opasno mjesto, čime se povećava sigurnost. Također, cesta povezuje čvor Lipovac na autocesti A3 (dio TEN-T osnovne mreže) što poboljšava povezanost sekundarnih i tercijarnih čvorišta s TEN-T mrežom.