A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja podvožnjaka u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku

Podvožnjak na Čepinskoj cesti u Osijeku

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

93.074.532,53

EU bespovratna sredstva (HRK)

79.113.352,65

Datum sklapanja ugovora

21.05.2021

Završetak projekta

09.04.2024

Opis projekta

Projekt obuhvaća izgradnju podvožnjaka ukupne duljine 509,8 m, denivelaciju ceste (Ul.sv.L.B.Mandića) ispod željezničke pruge Osijek-Zagreb, izgradnju dva mosta, cestovnog i željezničkog, izgradnju ceste ispod mostova, te izgradnju priključnih prometnica sa svom potrebnom infrastrukturom (pješačke i biciklističke staze na samom podvožnjaku kao i izgradnju javne rasvjete, sanitarno fekalne i oborinske kanalizacije) kojom se omogućava kontinuirani nastavak prometa bez prekidanja prometnih trasa.

Cilj projekta

Projektnim aktivnostima planira se ukloniti usko grlo i spriječiti učestala blokada prometa šireg centra grada Osijeka prouzročena stajanjima i čekanjima na pružnom prijelazu te smanjiti udio putovanja automobilom u korist javnog gradskog prijevoza i biciklista uz smanjenje vremena putovanja.