A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja trajektne luke Tkon - Faza I, Podfaza II

Tkon – Dogradnja postojeće luke na otoku Pašmanu

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

32.591.045,60

EU bespovratna sredstva (HRK)

27.702.388,76

Datum sklapanja ugovora

06.04.2018

Završetak projekta

28.04.2022

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračne snimke — 17.10.2021. 12:00:00

Opis projekta

Projektom je planirana nadogradnja postojećeg trajektnog pristaništa u luci Tkon na otoku Pašmanu, uređenje platoa pristaništa koji omogućuje ukrcaj-iskrcaj vozila, uređenje površina obostrano uz pristup trajektnom pristaništu, izgradnja podmorskog propusta za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija luke te izgradnja platoa ukrcajnog čekališta i parkirališta.

Novi plato za ukrcaj-iskrcaj vozila imati će tri prometna traka za čekanje ukrcaja na trajekt, jedan za vozila za hitne slučajeve (vatrogasna vozila, policija, vozila hitne pomoći) i jedan za iskrcaj vozila s trajekta. Uz trajektne rampe na prikladnom mjestu izgradit će se autobusno stajalište. Realizacijom planiranih projektnih aktivnosti povećat će se kapacitet, kvaliteta i sigurnost linijskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji Tkon – Biograd.

Osnovni cilj ovog projekta je poboljšanje organizacije usluge pomorskog prijevoza tijekom cijele godine kako bi se otočkom stanovništvu osigurala dostupnost svakodnevnih aktivnosti, te kako bi se u vrijeme vršnih opterećenja smanjilo gužve, čekanja i zastoje što će u konačnici pridonijeti smanjenju opterećenja postojećih lučkih kapaciteta, a poboljšati prometnu povezanost otoka kao preduvjet gospodarskog i društvenog razvoja otoka. Vlasnik, ujedno i upravitelj infrastrukture, je Županijska lučka uprava Zadar. Projektom se dograđuje postojeća luka od županijskog značaja u mjestu Tkon (otok Pašman) što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočkim zajednicama. Tehničko rješenje projekta osigurava zadovoljavanje svih kriterija sigurnosti i zaštite, odnosno odgovarajući broj, vrstu i kvalitetu vezova, dubinu mora, potrebne površine i kvalitetu sidrišta, manevarski prostor, kapacitet prihvata putnika i tereta te prihvatni kapacitet za otpad i ostatke tereta s plovila što je u potpunosti u skladu s Uredbom o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke kako bi se omogućila sigurna plovidba i Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja.

Projekt se odnosi na etapu II. i III. Podfaze II koje se odnose na građevinske radove koji se sastoje od: građevinskog troškovnika – 2. podfaza, građevinskog troškovnika – 3. podfaza, krajobraznog uređenja, vodovoda, oborinske kanalizacije. Nakon izvođenja radova u II. i III. etapi Podfaze II biti će izgrađeno: ukrcajno-iskrcajni prostor i ukrcajno čekalište, plato pristaništa koji omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila, podmorski propust za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija te plato ukrcajnog čekališta i parkirališta.

Cilj projekta

Cilj projekta je dograditi postojeću luku od županijskog značaja u mjestu Tkon čime će se poboljšati usluga prijevoza tijekom cijele godine kako bi se otočkom stanovništvu osigurao preduvjet gospodarskog i društvenog razvoja.

Dogradnja luke od županijskog značaja u mjestu Tkon u svrhu poboljšanja usluge prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama te poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Projektom se ostvaruju društvene dobrobiti koje pridonose pozitivnom utjecaju na depopulaciju i iseljavanje stanovništva, gospodarski razvoj i radna mjesta, financijski položaj i standard lokalnog stanovništva te se ostvaruje pozitivan utjecaj na okoliš otočnih jedinica lokalne samouprave – Općine Tkon i Pašman.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori