A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb

Izrada dokumentacije za modernizaciju i razvoj željezničkog čvora Zagreb

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

22.500.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

11.250.000,00

Datum sklapanja ugovora

02.12.2021

Očekivani kraj projekta

31.12.2024

Opis projekta

Projekt uključuje izradu idejnih rješenja, Studije izvodljivosti, Analize troškova i koristi, Strateške studije utjecaja na okoliš i podloge za izmjenu prostorno-planske dokumentacije kao preduvjeta za radove koji bi rezultirali povećanjem broja gradskih, prigradskih i regionalnih putničkih vlakova, korisnika javnog prijevoza i teretnog prijevoza.

Cilj projekta

Ciljevi projekata modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb su poboljšanje lokalnog i regionalnog željezničkog putničkog prijevoza, bolja integracija željezničkog sustava u sustav javnoga prijevoza Grada Zagreba, poboljšanje dostupnosti željezničkog i lokalnog javnog prijevoza te povećanje udjela željezničkog i lokalnog javnog prijevoza u ukupnom prijevozu na širem području Grada Zagreba. Uklonit će se barijere između dijelova grada koji se nalaze s dvije strane željezničke pruge.