A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu

Izrada studije izvedivosti za nabavu novih putničkih vlakova

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

1.000.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

850.000,00

Datum sklapanja ugovora

23.10.2017

Završetak projekta

03.04.2018

Opis projekta

Projektom je izrađena studija izvedivosti s analizom troškova i koristi vezano za nabavu novih putničkih vlakova nastavno na potrebu za osuvremenjivanjem voznog parka HŽ putničkog prijevoza.

Nabavom novih vlakova trebala bi se povećati pouzdanost i kvaliteta usluge za putnike te smanjiti troškove održavanja, učestalost kvarova na vozilima i emisiju stakleničkih plinova.