A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT)

Kontejnerski terminal Jadranska vrata – Lučka uprava Rijeka

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

266.670.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

226.669.500,00

Datum sklapanja ugovora

23.11.2015

Završetak projekta

25.03.2021

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja novog intermodalnog kontejnerskog terminala na terminalu Jadranska vrata smještenog na Brajdici, na području lučkog bazena Sušak.

Sušački bazen koristi se za prihvat i prekrcaj konvencionalnoga generalnog tereta, drva i kontejnerskog tereta. Projektne aktivnosti uključuju izgradnju 4 kolosijeka na novom terminalu i manevarskog područja između kolosijeka i postojećeg tunela koji povezuje intermodalni terminal sa željezničkim kolodvorom Rijeka – Brajdica, produženje 4 od postojećih 8 kolosijeka na kolodvoru Rijeka – Brajdica te rekonstrukciju preostala 4, izgradnju novog manevarskog područja između spomenutih kolosijeka i tunela, izgradnju 2 servisne građevine za smještaj signalnih, telekomunikacijskih i sigurnosnih uređaja, proširenje postojećeg tunela i izgradnju novog 382 m dugog kolosijeka u tunelu te prateće radove (uređenje vodoopskrbe, odvodnje i elektroenergetskih instalacija, opremanje pruge signalno – sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima, rekonstrukcija kontaktne mreže itd.)

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori