A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II. Faza

Kvalitetnije povezivanje otočnog stanovništva- luka Unije (Mali Lošinj)

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

34.268.835,31

EU bespovratna sredstva (HRK)

29.124.823,92

Datum sklapanja ugovora

26.10.2018

Završetak projekta

19.09.2022

Opis projekta

Projektom je planirano produženje glave lukobrana i njegovo proširenje u obliku slova T po 30 m na svaku stranu za paralelni vez dva broda i trajekta.

Predviđenim zahvatom omogućit će se privez trajektima dužine do 48 m sa sjeverne strane pristana, odnosno brodovima dužine do 70 m (ili dva katamarana ili manja broda dužine do 41,5 m) sa zapadne strane pristana. Također, planirani zahvat uključuje i smještaj objekta za prodaju karata i uređenje manipulativnog platoa s putničkom opremom. Povećanjem ukupne obalne linije i kopnene površine u luci Unije osigurat će se adekvatni kapaciteti i poboljšati kvaliteta linijskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji Mali Lošinj – Unije – Srakane Vele – Susak i državnim brzobrodskim linijama Pula – Unije – Susak – Mali Lošinj – Ilovik – Silba – Zadar i Mali Lošinj – Ilovik – Susak – Unije – Martinščica – Cres – Rijeka te povećati sigurnost u akvatoriju luke.