A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske - Lepoglavska spojnica

Lepoglavska spojnica

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

11.209.350,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

9.527.947,50

Datum sklapanja ugovora

17.12.2018

Završetak projekta

15.06.2022

Opis projekta

Projektom je izrađena studijska dokumentacija za modernizaciju postojećih dionica pruga: Čakovec – Varaždin, Varaždin – Lepoglava i Zabok – Krapina odnosno Zabok – Sveti Križ. Na temelju studije izvodljivosti odabrana je najpovoljnija varijanta trase Čakovec – Varaždin – Cerje Tužno – Ivanec – Lepoglava – Peršaves – Bedekovčina – Zabok – Sveti Križ Začretje – Krapina, duga 92 kilometra.

Studijskom dokumentacijom stvaraju se preduvjeti za izradu tehničke dokumentacije i građevinske radove s ciljem povezivanja željeznicom područja funkcionalne podregije varaždinskog područja s gradom Zagrebom. Projektne aktivnosti uključivale su izradu studije povezivanja “Lepoglavskom spojnicom” unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske s idejnim rješenjima, izradu studije izvodljivosti te izradu analize troškova i koristi za odabrano idejno rješenje.