A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Unaprjeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole

Mjerne stanice za sigurnosne i tehničke kontrole

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

128.022.720,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

108.819.315,00

Datum sklapanja ugovora

31.08.2020

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projekt obuhvaća uvođenje opreme za kontrolu željezničkih vozila na 9 lokacija: 6 na unaprijed identificiranim dionicama Mediteranskog koridora Rijeka – Zagreb – Budimpešta i 3 na dionici Zagreb – granica sa Srbijom.

Projektne aktivnosti uključuju nabavu i ugradnju kontrolnog sustava Tipa 1 na 5 lokacija na osnovnoj mreži, nabavu i ugradnju kontrolnog sustava Tipa 2 na 4 lokacije na osnovnoj mreži, upravljanje projektom i druge usluge.

Kontrolni sustav Tip 2 zahtijeva ugradnju hotbox/hotwheel sustava, dinamičke vage, detektora ravnih dijelova kotača, sustava za radiofrekventnu identifikaciju (RFID – Radio Frequency Identification) i postavljanje 4 mjerne postaje s odgovarajućim sklopovljem, programskom opremom i priključnim kabelima. Tip 1 oprema dodatno zahtijeva ugradnju sustava za detektiranje visećeg tereta i nadzor gabarita.

Cilj projekta

Postavljanjem kontrolnih sustava, projekt će omogućiti automatsko prikupljanje sigurnosnih podataka u realnom vremenu, kao i sigurnosnih i tehničkih parametara vozila i njihovih interakcija sa željezničkom infrastrukturom. Prikupljeni podaci razmjenjivat će se između kolodvora i stajališta te s jedinstvenim upravljačko-nadzornim centrom, smanjujući na najmanju moguću mjeru rizik od uskih grla ili nesreća na osnovnoj željezničkoj mreži.