A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Priprema za izgradnju drugog kolosijeka, nadogradnju i modernizaciju na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Modernizacija i nadogradnja željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

40.223.370,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

34.189.867,50

Datum sklapanja ugovora

23.11.2015

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirana izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu željezničke pruge na 27,5 km dugoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, što uključuje rekonstrukciju kolodvora Šapjane i stajališta Permani te rekonstrukciju signalno-sigurnosnih uređaja na dionici Jurdani – Šapjane.

Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak radova s ciljem modernizacije i obnove spomenute dionice te uklanjanje uskog grla na području grada Rijeke i dio je sveobuhvatnog projekta rekonstrukcije željezničke pruge Rijeka – Zagreb – granica s Mađarskom. Projektne aktivnosti uključuju izradu Studije izvodljivosti s ekonomskom i financijskom analizom, izradu Studije utjecaja na okoliš te izradu idejnih i glavnih projekata i druge dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola.