A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

1.faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu

Modernizacija tramvajske infrastrukture u Zagrebu

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

207.518.294,28

EU bespovratna sredstva (HRK)

176.390.550,14

Datum sklapanja ugovora

10.06.2019

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirana rekonstrukcija tramvajske infrastrukture koja obuhvaća 11 dionica tramvajske pruge u dužini od 8,2 km.

Projektne aktivnosti uključuju zamjenu dotrajalih tramvajskih kolosijeka (demontaža kolosijeka, nabava i ugradnja kolosijeka, izvedba kabelske kanalizacije i sl.), izradu projektne dokumentacije vezane za modernizaciju ispravljačkih stanica te modernizaciju tri ispravljačke stanice (IS Patačićkina, IS Daničićeva i IS Zvijezda). Rekonstrukcija navedenih ispravljačkih stanica uključuje nabavu i ugradnju odgovarajuće opreme (transformatori, ispravljači, napajanje, instalacijski materijali i sl.), radove na obnovi samih objekata te ugradnju kabelske mreže od ispravljačkih stanica do tramvajske mreže, odnosno strujnih vodova. Završetkom projekta poboljšat će se kvaliteta te povećati sigurnost tramvajskog prometa u gradu Zagrebu.