A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nabava 15 autobusa za potrebe ZET-a

Nabava autobusa za gradski prijevoz u Zagrebu /1

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

32.034.750,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

27.229.537,50

Datum sklapanja ugovora

23.10.2017

Završetak projekta

29.03.2022

Opis projekta

Projektom je planirano unaprjeđenje i povećanje kapaciteta javnog gradskog prijevoza i to kroz osuvremenjivanje voznog parka i nabavu 15 odgovarajućih i sigurnih vozila za prijevoz na linijama utvrđenim ugovorom o javnim uslugama sklopljenim između jedinica lokalne (regionalne) samouprave i prijevoznika.

Suvremeni vozni park doprinijet će povećanju udobnosti i dostupnosti usluge javnog prijevoza, povećanju osobne sigurnosti u javnom gradskom prijevozu (vozača i putnika), smanjenju troškova održavanja vozila te smanjenju negativnog utjecaja na okoliš smanjenjem emisije stakleničkih plinova (zamjena 15 autobusa EURO2 s autobusima EURO6 norme).