A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nadogradnja infrastrukture luke Rijeka - bazen Rijeka (POR2CORE)

Nadogradnja infrastrukture luke Rijeka – bazen Rijeka

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

252.480.585,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

214.608.495,00

Datum sklapanja ugovora

06.11.2017

Završetak projekta

31.05.2023

Opis projekta

Projektom je planirana rekonstrukcija cjelokupne željezničke mreže na prostoru bazena Rijeka.

Riječki bazen je dio luke smješten neposredno ispred gradske jezgre, a pretežno se koristi za prekrcaj konvencionalnog generalnog tereta, žitarica, voća i fosfata. Projektne aktivnosti uključuju uklanjanje postojeće infrastrukture i opreme, rekonstrukciju željezničkog kolosijeka i pripadajućih instalacija duljine 7,305 m i kolosijeka za portalne dizalice duljine 905 m, izgradnju novog željezničkog kolosijeka duljine 1,002 i kolosijeka za portalne dizalice duljine 157 m, zamjenu betonskog sloja na površini 107,394 m2, rekonstrukciju sustava za odvodnju i pročišćavanje oborinskih voda i vodoopskrbu brodova te rekonstrukciju elektroinstalacija.