A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nadogradnja infrastrukture luke Rijeka - terminal za rasute terete Bakar (POR2CORE-BCTB)

Nadogradnja infrastrukture luke Rijeka – terminal za rasute terete Bakar

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

45.709.980,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

38.853.480,00

Datum sklapanja ugovora

06.11.2017

Završetak projekta

31.12.2021

Opis projekta

Projektom je planirana rekonstrukcija željezničke infrastrukture koja povezuje terminal za rasute terete Podbok u lučkom bazenu Bakar i postojeću teretnu željezničku stanicu Bakar koja je preko ranžirnog kolodvora Škrljevo pozvana sa hrvatskom željezničkom mrežom.

U lučkom bazenu Bakar smješteni su terminal za rasute terete i Ro-Ro (eng. Roll on – roll off – Ro-Ro) terminal za rukovanje generalnim teretom. Projektne aktivnosti uključuju uklanjanje postojeće infrastrukture i opreme, rekonstrukciju željezničkog kolosijeka i pripadajućih instalacija u duljini 2,780 m, zamjenu betonskog sloja na površini 20,786 m2, rekonstrukciju sustava za odvodnju i pročišćavanje oborinskih voda i vodoopskrbu brodova te rekonstrukciju elektroinstalacija.