A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Održivo LNG poslovanje za luke i otpremu - inovativne pilot aktivnosti (GAINN4MOS)

Održivo LNG poslovanje za luke i otpremu

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

11.538.750,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

9.807.937,50

Datum sklapanja ugovora

02.12.2015

Završetak projekta

30.09.2019

Opis projekta

Projektom je planirana izrada studije za izgradnju LNG pilot bunkering postrojenja (eng. Liquified natural gas – LNG) za punjenje brodova i teških teretnih kamiona na području riječkog bazena.

Postrojenje mora biti u skladu s Direktivom 2014/94/EU o rasporedu infrastrukture alternativnih goriva. Projektne aktivnosti uključuju izradu Idejnog rješenja sa tehničkim i tehnološkim rješenjima nužnim za izgradnju LNG postrojenja, izradu Studije utjecaja na okoliš i analize utjecaja na ekološku mrežu, ishođenje lokacijske dozvole, izradu Glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole i izradu studije utjecaja brodova koji prevoze LNG na lokalni pomorski promet. Projekt je dio šireg regionalnog projekta pomorskih koridora zapadnog Mediterana, a provodi se u suradnji s korisnicima iz Portugala, Španjolske, Francuske, Italije i Slovenije.