A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Implementiranje telematskih aplikacija za europsku interoperabilnost

Osiguravanje EU interoperabilnosti

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

10.800.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

5.400.000,00

Datum sklapanja ugovora

04.07.2019

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirana izrada studije bez materijalnih zahvata kojom se podržava uvođenje tehničkih specifikacija za interoperabilnost (eng. Technical Specification for Interoperability – TSI) telematskih aplikacija za putnički promet (TAP TSI) i tehničkih specifikacija za interoperabilnost telematskih aplikacija za prijevoz tereta (TAF TSI).

TAP (eng. Telematics Applications for Passenger Services) i TAF (eng. Telematics Applications for Freight Services) su podsustavi transeuropskog željezničkog sustava. Njihova će se implementacija osigurati pružanjem podrške upraviteljima infrastrukture i željezničkim prijevoznicima u razvoju referentnih datoteka telematike, spajanju postojećih skupova referentnih TAF i TAP datoteka koji će se koristiti u okvirnom programu za telematiku i drugim registrima kojima upravlja Agencija Europske unije za željeznice (ERA) ili željeznički sektor, i pružanjem podrške dionicima u željezničkom sektoru u osiguravanju usklađenosti željezničkog sustava i njegovih podsustava s TAF i TAP TSI te razvoju i primjeni jedinstvene identifikacijske oznake vlaka u skladu s opredjeljenjem izraženim u TSI master planovima za zamjenu operativnog broja vlaka koji je sad u upotrebi.