A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita

Pametni sustav upravljanja prometom u gradu Splitu – FAZA I

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

96.119.432,37

EU bespovratna sredstva (HRK)

81.701.517,48

Datum sklapanja ugovora

27.04.2021

Završetak projekta

10.06.2024

Opis projekta

Projektom je predviđena upravljačka i informacijsko-komunikacijska nadgradnja klasičnog sustava prometa na funkcionalnom prometnom području grada Splita.

Osnovu novog inteligentnog transportnog sustava (ITS) predstavlja sustav za video nadzor i programsku analitiku integriranu u kamerama kojim će biti opremljeno 28 semaforiziranih raskrižja. Ostali elementi projekta uključuju semaforski sustav i adaptivno upravljanje prometom, mobilnu aplikaciju za informiranje putnika, sustav promjenjivih prometnih znakova postavljenih na portale iznad prometnica na 2 ključne lokacije, prioritizaciju vozila javnog gradskog prijevoza i žurnih službi, sustave za praćenje vremenskih uvjeta i stanja okoliša, te uspostavu i opremanje Centra za upravljanje prometom. Svi podsustavi ITS-a povezani su s Centrom za upravljanje prometom u zgradi Postaje prometne policije u Dubrovačkoj ulici – središnjom kontrolnom sobom za upravljanje mobilnošću.

Cilj projekta

Cilj ITS-a je poboljšanje performansi prometnog sustava koji se ogledaju kroz kvalitetu transportnih usluga, pri čemu se ocjena performansi očituje kroz mjerenje kapaciteta, vrijeme odaziva i učinkovitost regulacije prometa.

Specifično, projektom se djeluje na probleme zagušenja prometa, onečišćenja okoliša, snižene razine sigurnosti i kontrole prometa i to kroz interoperabilnost podsustava ITS-a, pružanje cjelovitih informacija o prometu, nadzor vremenskih uvjeta i okoliša te druga praćenja vezana uz promet.