A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita

Pametni sustav upravljanja prometom u gradu Splitu

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

96.119.432,37

EU bespovratna sredstva (HRK)

81.701.517,48

Datum sklapanja ugovora

27.04.2021

Završetak projekta

26.12.2023

Opis projekta

Projektom je predviđena upravljačka i informacijsko-komunikacijska nadgradnja klasičnog sustava prometa na funkcionalnom prometnom području grada Splita.

Osnovu novog inteligentnog transportnog sustava (ITS) predstavlja sustav za video nadzor i programsku analitiku integriranu u kamerama kojim će biti opremljeno 28 semaforiziranih raskrižja. Ostali elementi projekta uključuju semaforski sustav i adaptivno upravljanje prometom, mobilnu aplikaciju za informiranje putnika, sustav promjenjivih prometnih znakova postavljenih na portale iznad prometnica na 2 ključne lokacije, prioritizaciju vozila javnog gradskog prijevoza i žurnih službi, sustave za praćenje vremenskih uvjeta i stanja okoliša, te uspostavu i opremanje Centra za upravljanje prometom. Svi podsustavi ITS-a povezani su s Centrom za upravljanje prometom u zgradi Postaje prometne policije u Dubrovačkoj ulici – središnjom kontrolnom sobom za upravljanje mobilnošću.

Cilj projekta

Cilj ITS-a je poboljšanje performansi prometnog sustava koji se ogledaju kroz kvalitetu transportnih usluga, pri čemu se ocjena performansi očituje kroz mjerenje kapaciteta, vrijeme odaziva i učinkovitost regulacije prometa.

Specifično, projektom se djeluje na probleme zagušenja prometa, onečišćenja okoliša, snižene razine sigurnosti i kontrole prometa i to kroz interoperabilnost podsustava ITS-a, pružanje cjelovitih informacija o prometu, nadzor vremenskih uvjeta i okoliša te druga praćenja vezana uz promet.