A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja pomorsko-putničkog terminala Vela Luka

Pomorsko-putnički terminal Vela Luka

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

90.813.774,96

EU bespovratna sredstva (HRK)

77.191.708,72

Datum sklapanja ugovora

29.07.2019

Završetak projekta

28.06.2024

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 29.11.2023. 01:00:00

 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  29.6 °C

 • vlažnost zraka

  53.8 %

 • Tlak Zraka

  1013.7 hPa

 • Brzina Vjetra

  6.2 m/s

 • Smjer Vjetra

  114.4 °

 • Oborine

  0 mm/h

Vela Luka 1 — 07.07.2024. 11:27:24

01
 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  29.6 °C

 • vlažnost zraka

  53.8 %

 • Tlak Zraka

  1013.7 hPa

 • Brzina Vjetra

  6.2 m/s

 • Smjer Vjetra

  114.4 °

 • Oborine

  0 mm/h

Vela Luka 2 — 13.05.2024. 20:33:01

01
 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  29.6 °C

 • vlažnost zraka

  53.8 %

 • Tlak Zraka

  1013.7 hPa

 • Brzina Vjetra

  6.2 m/s

 • Smjer Vjetra

  114.4 °

 • Oborine

  0 mm/h

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja novog pomorsko-putničkog terminala na prostoru ispred bivše tvornice ribe „Jadranka“. Luka će iz centra Vela Luke zatim biti premještena u novoizgrađeni terminal s ciljem povećanja kapaciteta u obalnom linijskom prometu i smanjenja zakrčenosti luke.

Na području novog pomorsko-putničkog terminala izgradit će se 3 veza za javni promet s potrebnim pratećim parkirališnim prostorom za korisnike luke. Vezovi će se koristiti za lokalnu trajektnu liniju Vela Luka – Ubli i za lokalnu trajektnu liniju Split – Vela Luka te za brzobrodsku liniju Ubli (Lastovo) – Vela Luka – Hvar – Split. Izgrađena obalna trasa je ukupne dužine 426,80 m, a dubine u trasi obala su 5, 8 i 10m.

U sklopu projekta uređuje se zaobalna operativna površina od cca 17.070 m2 na kojoj se uređuju čekališne trake i parkiralište za korisnike luke. Zaobalna površina se ostvaruje ugradnjom nasipa u akvatoriju i potom nasipavanjem mora, a ukupna površina zahvata iznosi oko 18.670 m2. Trajektna luka i sve njezine građevine će biti spojene na infrastrukturu: vodovodnu mrežu, kanalizaciju,telekomunikacijsku mrežu i elektroenergetsku mrežu. Za potrebe normalnog odvijanja putničkog prometa koristit će se montažne kućice/kiosci za naplatu karata i montažni WC, koje će osigurati lučka uprava.

Cilj projekta

Cilj projekta je, premještanjem luke iz centra Vela Luke u novi pomorsko-putnički terminal, povećati kapacitet u obalnom linijskom prometu, što će lokalnom stanovništvu omogućiti bolju dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga tijekom cijele godine.

Provedba projekta izgradnje pomorsko-putničkog terminala Vela Luka omogućit će:

 • Redovito prometovanje trajekata i po lošem vremenu, jer novo pristanište ima duljinu obale, širinu rampe te dubinu gaza prilagođene većim i bržim trajektima, koji bolje podnose različite vremenske uvjete
 • Smanjenje trajanja putovanja Vela Luka-Split s obzirom na to da će se omogućiti pristanak većih trajekata koji brže plove (19,5 čvorova)
 • Uvođenje češćih linija prema Splitu i Ublima
 • Korištenje primjerenije ulične mreže izvan naseljene zone Vele Luke za pristup do terminala
 • Prihvat većeg broja vozila koja se očekuju u budućnosti
 • Etapnu izgradnju vezova i u konačnici veći broj vezova u odnosu na postojeće trajektno pristanište
 • Sigurno izvođenje manevra okreta broda u svim vremenskim uvjetima, zbog smanjene izloženosti bočnom vjetru
 • Pristajanje novijih trajekata koji su manje štetni za okoliš.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori