A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Sanacija opasnih mjesta (Uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama

Povećanje sigurnosti prometa na cestama

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

55.433.982,80

EU bespovratna sredstva (HRK)

47.118.885,38

Datum sklapanja ugovora

30.01.2019

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektima je planirana sanacija opasnih mjesta odnosno uklanjanje 23 crne točke identificirane u Planu provedbe sanacije opasnih mjesta na državnim cestama Republike Hrvatske u svrhu poboljšanja sigurnosti prometa na cestama s naglaskom na najranjivije sudionike u prometu (pješake, bicikliste, motoriste).

Prihvatljive projektne aktivnosti uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova na sanaciji opasnih mjesta (izmjena, dopuna i obnova svih tipova prometne signalizacije i opreme, postavljanje i optimizacija rada svjetlosne prometne signalizacije, izvedba pješačkih prijelaza, izvedba nogostupa, izgradnja kraćih dionica ili obilaznica, proširenje kolnika, izgradnja kružnih raskrižja, rekonstrukcija raskrižja, ugradnja zaštitnih i „New Jersey“ ograda, izmještanje i izgradnja autobusnih stajališta itd.), nabavu i ugradnja potrebne opreme, nabavu specijalnog vozila za inspekciju cestovne mreže te stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotogaleriju projekta

Zatvori