A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Priprema FAIRway 2 radova na Rajna-Dunav koridoru

Priprema FAIRway 2 radova na Rajna-Dunav koridoru

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

10.380.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

8.823.000,00

Datum sklapanja ugovora

01.07.2020

Završetak projekta

04.04.2024

Opis projekta

Širi projekt rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njenih pritoka uključuje dva uparena (twinned) projekta. Oba će se projekta provoditi prateći rezultate projekta Plovni put Dunav (FAIRway Danube) financiranog sredstvima CEF-a i bit će usmjereni na ubrzavanje budućih radova duž Dunava i Save. U provedbi projekta sudjeluju 3 korisnika iz 3 zemlje (Austrija, Hrvatska i Srbija).

Cilj projekta

Sveukupno, projekti će težiti postizanju sljedećih rezultata:

  • Inventarizacija plovidbenih i okolišnih značajki na zajedničkoj hrvatskoj/srpskoj trasi Dunava. Podaci prikupljeni ovim istraživanjima koristit će se u svrhu plovidbe kao i u svrhu podrške tijelima nadležnima za zaštitu okoliša pri definiranju okolišnih ciljeva u sklopu planova upravljanja riječnim slivom u Hrvatskoj.
  • Isporuka studije uključivo s rezultatima 1D hidrauličkog modeliranja za cjelokupnu zajedničku hrvatsko/srpsku trasu Dunava.
  • Isporuka projektnog zadatka za funkcionalne nadogradnje transnacionalnog sustava praćenja plovnih putova (WAMOS 2.0).
  • Definicija koncepta suradnje i koordinacije dionika duž austrijskog, hrvatskog i srpskog dijela toka Dunava.
  • Isporuka studije za Austriju, Hrvatsku i Srbiju kako bi se procijenile potrebe za nadogradnjom/izgradnjom privezišta duž dionica Dunava i Save.