A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Ubrzavanje, usklađivanje i konvergencija sustava za upravljanje zračnim prometom

Razvoj platforme sustava za upravljanje zračnim prometom

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

23.166.382,50

EU bespovratna sredstva (HRK)

11.583.187,50

Datum sklapanja ugovora

18.11.2015

Završetak projekta

31.01.2017

Opis projekta

Projektom su instalirane četiri COOPANS-ove nadogradnje softvera (eng. Cooperation between ANS (Air navigation service) providers – COOPANS).

Provedbom projekta povećan je kapacitet i sigurnost te smanjen utjecaj na okoliš u kontrolnim centrima COOPANS, te povećana kvaliteta i sigurnost kontrole zračnog prometa. Projekt je uključivao optimizaciju rada korištenjem CPDLC-a – sustav za podatkovnu komunikaciju između kontrolora i pilota (eng. Controller-pilot data link communications – CPDLC), rješenje za usklađivanje osposobljavanja za AMAN – upravljanje dolascima (eng. Arrival Manager – AMAN), poboljšano procesuiranje i interoperabilnost za OLDI – online razmjena podataka (eng. On-Line Data Interchange – OLDI). Spomenute aktivnosti dio su globalnog projekta kojemu je cilj bolja usklađenost i standardizacija unutar udruženja COOPANS daljnjim razvojem platforme COOPANS-ovog sustava za upravljanje zračnim prometom.