A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska

Razvoj prometa regije Istočna Hrvatska

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

6.618.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

5.625.300,00

Datum sklapanja ugovora

20.02.2019

Završetak projekta

22.04.2022

Opis projekta

Projektom je planirana izrada regionalnog prometnog masterplana funkcionalne regije Istočna Hrvatska.

U masterplanu će se provest detaljna analiza stanja prometnog sustava s aspekta organizacije, operativnog funkcioniranja, voznog parka i prometne infrastrukture te identificirati glavni problemi koje treba riješiti, izraditi multimodalni prometni model za planiranje i odabir najpovoljnijih rješenja razvoja prometa, osmisliti budući prometni sustav te izraditi Strateška studija utjecaja na okoliš. Implementacijom mjera definiranih u planu trebala bi se povećati učinkovitost i održivost prometnog sustava sukladno potrebama stanovnika na prostoru regije.