A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Razvoj prometa regije Sjeverni Jadran

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

9.422.825,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

7.990.555,60

Datum sklapanja ugovora

19.04.2017

Završetak projekta

27.03.2019

Opis projekta

Projektom je izrađen regionalni prometni masterplan funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

U masterplanu je provedena detaljna analiza stanja prometnog sustava s aspekta organizacije, operativnog funkcioniranja, voznog parka i prometne infrastrukture te su identificirani glavni problemi koje treba riješiti, izrađen multimodalni prometni model za planiranje i odabir najpovoljnijih rješenja razvoja prometa, osmišljen budući prometni sustav te izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš. Implementacijom mjera definiranih u planu trebala bi se povećati učinkovitost i održivost prometnog sustava sukladno potrebama stanovnika na prostoru regije.