A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije - 1. i 2. faza

Razvoj prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

18.748.855,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

15.936.526,75

Datum sklapanja ugovora

13.12.2017

Završetak projekta

30.06.2020

Opis projekta

Projektom je planirana izrada regionalnog prometnog masterplana Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

U masterplanu će se provest detaljna analiza stanja prometnog sustava s aspekta organizacije, operativnog funkcioniranja, voznog parka i prometne infrastrukture te identificirati glavni problemi koje treba riješiti, izraditi multimodalni prometni model za planiranje i odabir najpovoljnijih rješenja razvoja prometa, osmisliti budući prometni sustav te izraditi Strateška studija utjecaja na okoliš. Implementacijom mjera definiranih u planu trebala bi se povećati učinkovitost i održivost prometnog sustava sukladno potrebama stanovnika na prostoru regije.