A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 20.4.2020

Završen je projekt Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije

Lokacija

Zagreb

U Zagrebu, dana 20. travnja 2020. je održana završna konferencije projekta „Master plan prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije, 1. i 2. faza“.

Nakon što je strateški dokument Master plan prometnog sustava usvojen na predstavničkim tijelima, na 32. sjednici Gradske Skupštine Grada Zagreba održanoj dana 19. ožujka 2020. godine i dana 06. travnja 2020. godine na županijskim skupštinama Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Završna konferencija se održala putem video konferencije zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid-19.

Master plan prometnog sustava je strateški dokument dugoročnog razvoja prometnog sustava za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Prilikom izrade Master plana uzeti su u obzir društveni, gospodarski, politički i posebni prometni elementi kako bi se predvidio adekvatan razvoj prometnog sustava.

U sklopu 1. faze projekta izvršeno je prikupljanje podataka o postojećem stanju prometnog sustava što je uključilo opsežna prometna istraživanja (brojanja putnika u javnom prijevozu, izvorišno odredišne ankete, istraživanje navika putovanja, ankete u kućanstvima, ankete na prometnim koridorima, manualno i automatsko brojanje cestovnih vozila, istraživanje o brzini kretanja i vremenu putovanja automobilom, klasifikaciju prometa na raskrižjima i cestovnim presjecima), analizu postojećeg stanja i razvoj prometnog modela, izradu „do nothing“ scenarija razvoja prometnog sustava, identifikaciju problema i odabir hipoteza o postojećem prometnom sustavu te izradu SWOT analize. Tijekom realizacije 2. faze projekta održane su radionice sa ključnim dionicima u prometnom sustavu i predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave u svrhu definiranja ciljeva i mjera Master plana, također definirani su i ključni pokazatelji uspješnosti provedbe Master plana.

Kroz implementaciju mjera ovog strateškog dokumenta poboljšati će se dostupnost cijelog područja i omogućiti razvoj učinkovitog i održivog prometnog sustava koji će omogućiti veću mobilnost stanovništva korištenjem održivih oblika transporta koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za društvo, također predviđena je integracija prometnih podsustava kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, uz posebni naglasak na integriranje sustava javnog prijevoza i povećanje sigurnosti prometa.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Vrijednost cijelog projekta izrade Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije 1. i 2. faza iznosi 17.431.795,00 kuna (bez PDV), od čega je 13.940.216,75 kuna bespovratnih sredstava.