A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija – dogradnja Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split

Rekonstrukcija – dogradnja Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

42.284.052,27

EU bespovratna sredstva (HRK)

35.941.444,42

Datum sklapanja ugovora

04.12.2020

Završetak projekta

09.04.2024

Opis projekta

Projekt predviđa dogradnju odnosno proširenje Obale kneza Domagoja u gradskoj luci Split.

Dogradnja i rekonstrukcija obale sastoji se od dvije dionice. Dionica I (A) obuhvaća obalnu liniju od obale Lazareta do gata Sv. Petra i proteže se u dužini od cca 130,00m, dok se obalna linija dionice II (B) pruža od gata Sv. Petra do gata Sv. Duje u dužini od cca 125,00 m. Nova obalna linija od postojeće je odmaknuta približno 5,5 m prema moru, čime bi se ostvarila dodatna površina koja zajedno sa postojećom stvara novi operativni i pješački koridor u ukupnoj širini od 9,5 m.

Cilj projekta

Svrha projekta je dodatno proširiti postojeću operativnu obalu i pješačku površinu te je opremiti novom komunalnom opremom, s ciljem poboljšanja usluge i povećanja sigurnosti luke.