A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab

Rekonstrukcija Obale Petra Krešimira IV u luci Rab – FAZA I

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

29.556.365,83

EU bespovratna sredstva (HRK)

25.122.910,97

Datum sklapanja ugovora

01.04.2021

Završetak projekta

28.06.2024

Opis projekta

Projekt se odnosi na rekonstrukciju Obale Petra Krešimira IV, koja je ujedno i pješačka veza između mjesta pristajanja broda i središta grada Raba, od gata 1 do gata 3 (cca 365 metara) i izgradnju gata 3 ukupne dužine oko 44 metra, širine oko 8 metara te površine zahvata 351,60 m2.

Projektom predviđena rekonstrukcija nastavak je uređenja rapske rive i s postojećim objektima čini jedinstvenu prostornu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu. Novoizgrađeni gat će služiti za prihvat linijskih putničkih brodova i zaštitu akvatorija luke i predstavlja dio operativne obale.