A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija Primorske ulice -1. faza

Rekonstrukcija Primorske ulice u Novalji

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

45.136.872,12

EU bespovratna sredstva (HRK)

38.366.341,30

Datum sklapanja ugovora

28.11.2022

Završetak projekta

18.04.2024

Opis projekta

Projektom se rekonstruira Primorska ulica koja je pristupna cesta luci otvorenoj za javni promet Luka Novalja-luka Jug.

Ujedno, ukida se 157 parkirališnih mjesta južno od ulice braće Radića, od postojeće benzinske stanice do početka Obale kneza Domagoja. Taj dio postojećih parkirališnih mjesta je nadomješten novim parkirališnim mjestima, ukupno njih 139, a koji su planirani parkiralištem uz postojeću benzinsku postaju i drugim parkiralištem paralelnim sa Primorskom ulicom od ulice kneza Branimira do ulice Punta Mira. Broj parkirališta se smanjuje jer se cesta proširuje i postaje dvosmjerna te ulazi u prostor dosadašnjeg parkirališta. Urbana oprema koja prati prometnicu između ostalog uključuje montažu solarnih klupa i solarnih čekaona za autobuse te se kao horizontalna signalizacija izvode površine za posebne namjene koje olakšavaju pristup osobama s posebnim potrebama.

Cilj projekta

Projekt će riješiti prometne gužve, ugroženu prometnu sigurnost i opterećenost pristupne ceste u gradu Novalji, otok Pag, što je bitno za gospodarski razvoj i kvalitetu života na otoku. Cilj projekta je unaprijediti cestovnu infrastrukturu u luci otvorenoj za javni promet što će lokalnom stanovništvu pružiti bolju dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga tijekom cijele godine.

Smanjenjem prometnih gužvi, uvođenjem dodatnih linija javnog prijevoza kao i poboljšanjem postojeće cestovne, pješačke i biciklističke infrastrukture će se povećati razina sigurnosti svih sudionika u prometu. Redefinicijom parkinga i izgradnjom novih parkirnih mjesta smanjuje se opterećenost prometa u centru grada.