A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Implementacija A-SMGCS sustava u Međunarodnu zračnu luku Zagreb

Sustav za nadzor prometa i vođenje zrakoplova na zračnoj luci Zagreb

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

25.918.980,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

22.031.130,50

Datum sklapanja ugovora

24.10.2016

Završetak projekta

30.11.2018

Opis projekta

Projektom je provedeno instaliranje i započela je primjena naprednog sustava za nadzor i kontrolu kretanja po manevarskim površinama (eng. Advanced Surface Movement Guidance & Control System – A-SMGCS) u Zračnoj luci Zagreb.

Time je osigurano korištenje odgovarajućeg, suvremenog tehnološkog rješenja za upravljanje prometom i poboljšana dostupnost i protok podataka. Provedbom projektnih aktivnosti osiguran je učinkoviti nadzor, vođenje i kontrola zrakoplova i vozila na manevarskim površinama, povećan kapacitet i protočnost za kretanje po površinama zračne luke u svim vremenskim uvjetima, povećana letna učinkovitost, smanjen utjecaj na okoliš te povećana sigurnost i ekonomičnost zračne luke.