A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nadogradnja infrastrukture Riječke luke - AGCT dredging (POR2CORE-AGCT dredging)

Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – produbljenje južnog veza

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

104.336.617,50

EU bespovratna sredstva (HRK)

20.867.325,00

Datum sklapanja ugovora

20.12.2018

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirano uklanjanje uskog grla zbog znatnih ograničenja kontejnerskog terminala Brajdica (eng. Adriatic Gate Container Terminal – AGCT), a u svrhu poboljšanja učinkovitosti rukovanja teretom na terminalu, povećanja dubine mora uz terminal te omogućavanja vezivanja većih brodova.

Projektne aktivnosti uključuju jaružanje morskog dna i popratne intervencije duž 100 m obalnog zida kako bi ga se izjednačilo s dubinom ispred preostalih 328 m obalnog zida koja iznosi 14,88 m. Njegovim završetkom dubina mora uz 428 m dugi obalni zid kontejnerskog terminala Brajdica iznosit će 14,88 m što će omogućiti pristajanje većih kontejnerskih brodova.