A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja obilaznice Petrijevaca

Unaprjeđenje cestovne infrastrukture Petrijevaca

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

56.942.380,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

48.401.023,00

Datum sklapanja ugovora

21.09.2018

Završetak projekta

08.07.2021

Opis projekta

Projektom je izgrađena zaobilaznica Petrijevaca duljine 3,88 km.

Postojeća državna cesta D34 prolazi samim središtem Petrijevaca, odnosno s obje strane prometnice nalazi se izgrađeno naseljeno područje. Pored lokalnog prometa, D34 preuzima i najveći dio tranzitnog, međugradskog prometa na relaciji Osijek – Valpovo. Zbog prolaska D34 kroz samo središte Petrijevaca dolazi do zagušenja prometa i čestih zastoja te produljenja vremena putovanja korisnika. Novoizgrađena obilaznica Petrijevaca trebala bi preuzeti tranzitni promet i na taj način značajno prometno rasteretiti samo središte naselja, olakšati pristup TEN-T mreži, povećati sigurnost prometa te smanjiti razinu buke i emisiju stakleničkih plinova na području općine Petrijevci.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotogaleriju projekta

Zatvori