A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nadogradnja infrastrukture luke Rijeka - Port Community System (POR2CORE-PCS)

Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – Informatički sustav lučke zajednice

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

12.450.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

10.582.500,00

Datum sklapanja ugovora

06.11.2017

Završetak projekta

31.12.2022

Opis projekta

Projektom je planiran razvoj i implementacija optimalnog informatičkog i komunikacijskog tehnološkog rješenja za Port Community System u luci Rijeka (eng. Port Community System Information and Communications Technology – PCS ICT) temeljenog na PCS ICT rješenju već razvijenom u Luci Ploče tako da, nakon što se instalira, može biti korišten i u drugim teretnim lukama u Hrvatskoj.

Nadalje, projektne aktivnosti uključuju integraciju novog PCS ICT rješenja u jedinstveno nacionalno sučelje (eng. National Single Window – NSW), sustav CIMIS (eng. Croatian Integrated Maritime Information System – CIMIS), eCarinu i postojeće dijelove pojedinih aplikacijskih sustava koji se trenutno koriste. Provedbom projekta osigurat će se povezivanje različitih informacijskih sustava organizacija i subjekata u lučkom poslovanju te omogućiti standardizacija i centralizacija protokola i poruka koje se razmjenjuju između članova lučke zajednice.