A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Unaprjeđenje infrastrukture Luke Rijeka – Opći teretni terminal (POR2CORE-GCT)

Unaprjeđenje infrastrukture Luke Rijeka

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

51.855.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

23.490.315,00

Datum sklapanja ugovora

18.11.2016

Završetak projekta

30.04.2021

Opis projekta

Projektom je planirana rekonstrukcija terminala Bršica smještenog u lučkom bazenu Raša. Terminal je specijaliziran za ukrcaj i skladištenje drva te za prekrcaj žive stoke.

Projektne aktivnosti uključuju uklanjanje postojeće infrastrukture i opreme, rekonstrukciju 164 m duge obalne građevine (1 faza 90 m, 2 faza 74 m), izgradnju 2 željeznička kolosijeka sa spojnim dijelovima i dva kolosijeka za portalne dizalice, sanaciju granične zone operativne površine u zaleđu obalne konstrukcije, ugradnju opreme za vezivanje brodova, izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje oborinskih voda te vodoopskrbu brodova i protupožarne hidrantske mreže te zamjenu postojećih elektroinstalacija sa novim.

Projekt je dio globalnog projekta za razvoj luke Rijeka, koja je prethodno identificirana kao dio osnovnog Mediteranskog koridora i luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Članica je Udruženja sjevernojadranskih luka (NAPA) koje okuplja četiri luke koje su vrata k tržištima srednje Europe. Luke Rijeka, Venecija, Trst i Koper nastoje promicati sjevernojadransku rutu suradnjom u razvoju pomorske i željezničke infrastrukture, pomorskih veza i veza u zaleđu i drugih aspekata pomorskog i multimodalnog prometa radi povećanja konkurentnosti ovih luka.
Bazen Raša, dio riječke luke, sastoji se od terminala Bršica, koji je podijeljen na dio za rukovanje drvom i dijela za rukovanje stokom, te skladišnog prostora Štalije u zaleđu. Zbog starenja i oštećene pristaniške infrastrukture, svakodnevne operacije, posebno utovar i istovar drvnog tereta, ne izvode se s maksimalnom učinkovitosti. Zajedno s povećanjem drvnog prometa, to stvara usko grlo.
Glavni cilj projekta je obnova pristaništa kako bi se riječkoj luci omogućilo da na odgovarajući način odgovori na trenutni rastući trend drvnog prometa koji će se nastaviti u narednim godinama. Rekonstrukcija obale u duljini od 164 metra izvest će se u dvije faze, tj. prvo 90 metara, a zatim preostala 74 metra, zadržavajući drugi dio operativnim.


Kako bi ostvario svoj opći cilj, projekt obuhvaća projektiranje i radove na:
a) demontaži i uklanjanju postojeće opreme;
b) obnovi nasipa;
c) postavljanju dva kolosijeka za portalne dizalice na rekonstruiranu obalnu građevinu;
d) izgradnji 2 željeznička kolosijeka sa spojnim dijelovima na rekonstruiranu obalnu građevinu;
e) postavljanju opreme na rekonstruiranoj obalnoj građevini.

Cilj projekta

Rekonstrukcija južnog dijela obale u dužini cca 90m i rekonstrukcija drugog dijela obale na sjevernom dijelu od 74m imat će pozitivan učinak na sigurnost i kvalitetu usluge te povećanje kapaciteta u prekrcaju generalnog tereta.