A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Uređenje luke Omiš - II. faza izgradnje

Uređenje luke Omiš

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

50.836.370,93

EU bespovratna sredstva (HRK)

43.210.915,29

Datum sklapanja ugovora

01.07.2020

Završetak projekta

31.12.2023

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 04.12.2023. 12:00:00

Opis projekta

Cilj projekta je rekonstrukcija i dogradnja luke Omiš čime će se osigurati optimalni uvjeti za obavljanje javnog putničkog pomorskog prometa tokom cijele godine i uspostaviti nova redovna brodska linija s Postirama na otoku Braču.

Lokacija zahvata II. faze izgradnje proteže se od postojećeg gata (istočni kraj Fošala) prema jugoistoku uz DC8 do Puta Skalica. Proširenjem postojeće luke kopnena površina se povećava s oko 1.250 m2 na gotovo 10.000 m2. Nova luka sastojat će se od kopnenog dijela i morskog akvatorija, povećat će se na ukupno 745 m obale za privez unutar zaštićenog akvatorija te na još 280 m obale za privez na vanjskom lukobranu.

Planirane aktivnosti uključuju radove na sljedećim obalnim građevinama:

  • Obalna linija A – izgradnjom obalne linije A, ukupne dužine približno 300 m, dobit će se nova obalna linija ukupne širine 10m sa pojasom zelenila.
  • Obalna linija B – nova obalna linija B realizira se kao nasuta građevina uz istočnu stranu postojećeg gata, približno okomito na novu obalnu liniju A.
  • Obalna linija C – produženje postojećeg gata u ukupnoj dužini od 35,74 m planirano je u smjeru pružanja postojećeg gata prema kopnu. Sa sjeverozapadne strane produženja dobiva se nova privezna obalna linija sa širinom operativne obale u iznosu od 4,75 m, dok je jugoistočna strana produženja zaštićena obrambenim kamenometom i nema karakter privezne obale.
  • Aktivnosti opremanja (uključuju arhitekturno uređenje, instalaciju vodovoda i odvodnje, ugradnju elektroinstalacija, te hortikulturno uređenje i navodnjavanje te stavljanje u funkciju svih komponenti nužnih za neometano funkcioniranje luke).

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori