A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Uređenje vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina od 1321 rkm do 1325 rkm

Uređenje vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

43.597.955,03

EU bespovratna sredstva (HRK)

37.058.261,77

Datum sklapanja ugovora

01.10.2020

Završetak projekta

24.04.2024

Opis projekta

Ovim projektom predlaže se rješenje zaštite obale u vidu regulacijskih objekata koji daju najbolje rezultate te se dobro uklapaju u postojeći okoliš. Gradnjom objekata predloženih unutar ovog projekta će se suziti proticajni profil što će dovesti do povećanja brzina i smanjena taloženja i onemogućiti formiranje sprudova te osigurati povoljne dubine za plovidbu.

Ovim projektom će se izgraditi sljedeće regulacijske vodne građevine:
• T-pero 21-D/1,
• T-pero 22-D/1,
• Uzdužna građevina 22-23-D/1.

Paralelna gradnja i T-pera fiksirat će projektiranu regulacijsku liniju te će nizvodno zajedno sa T-perima utjecati na sužavanje protjecajnog profila u smislu formiranja nove linije obale na regulacijskoj liniji. Na ovaj način postići će se pozitivni efekti u riječnom toku, a smanjenjem širine dobiti će se povoljnije dubine za potrebe plovidbe. Isto tako pomicanjem linije obale zaštitit će se erozijom ugrožena visoka obala.

Cilj projekta

Uređenjem vodnog puta na dionici Dunava od 1321 rkm do 1325 rkm postižu se sljedeći rezultati:

  1. Uspostavljanje većeg stupnja sigurnosti plovidbe tijekom cijele godine, a osobito tijekom ljetnih mjeseci kada je uobičajeno da zbog niskih plovnih vodostaja dolazi do opasnosti nasukavanja teretnih i putničkih plovila koji su naročito aktivni upravo u to doba godine. Navedeno će poboljšati uvjete plovnosti na osnovnoj mreži (rijeci Dunav) Rajnsko-Dunavskog TEN-T koridora.
  2. Stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj riječnog transporta u Republici Hrvatskoj. Uređenjem vodnog puta u Sotinu, usporedno s nizom drugih planiranih ili započetih investicija (modernizacija luka u Slavonskom Brodu i Osijeku, izgradnja zimovnika u Opatovcu,), omogućit će se povećanje riječnog promet (transport roba i putnika), što je ekološki prihvatljiv i od EU potican oblik transporta.