A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Crocodile III Hrvatska

Usklađenje inteligentnih transportnih sustava (ITS) na razini EU

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

36.720.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

31.212.000,00

Datum sklapanja ugovora

06.11.2017

Završetak projekta

31.05.2024

Opis projekta

Projektom je planirana provedba aktivnosti koje će doprinijeti provedbi EU Direktive 2010/40/EU o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza, te dopunama – Delegiranim uredbama Komisije (EU) br. 885/2013 i 886/2013.

Projektne aktivnosti uključuju nastavak implementacije DATEX II standarda (eng. data exchange – DATEX) za razmjenu prometnih informacija značajnih za sigurnost prometa, poboljšanje i harmonizaciju DATEX II standarda nadogradnjom sustava u centrima za upravljanje i kontrolu prometa Bosiljevo, Delnice i Čavle, nadogradnju postojećih planova i procedura za upravljanje prometom te ugradnju nove opreme (info displeji, video kamere i meteo stanice). Projekt predstavlja nadogradnju tehničkog opsega koji će biti usvojen kroz projekt Crocodile II i nastavak je projekata Crocodile i Crocodile II.