A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Crocodile II Hrvatska

Usklađenje inteligentnih transportnih sustava (ITS) na razini EU

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

82.170.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

69.844.500,00

Datum sklapanja ugovora

26.10.2016

Završetak projekta

01.06.2023

Opis projekta

Projektom je planirana ugradnja Inteligentnog transportnog sustava (eng. Intelligent transportation system – ITS) na području osnovne TEN-T mreže s naglaskom na Mediteranski koridor i urbana čvorišta gradova Zagreba i Rijeke u svrhu osiguranja kontinuiteta ITS usluga između Republike Hrvatske i susjednih zemalja (Slovenija, Mađarska, Italija i Austrija) i kvalitetnije razmjene podataka između upravitelja hrvatskih cesta i autocesta.

Za razmjenu podataka i informacija između centara za kontrolu i upravljanje prometom, prometnih informacijskih centara, pružatelja i korisnika usluga u prometu na europskoj razini koristit će se DATEX II standard (eng. data exchange – DATEX). Provedbom projekta uspostavit će se pristupne točke u skladu s ITS Direktivom i smjernicama EU, omogućiti informiranje korisnika o sigurnosti prometa u realnom vremenu, poboljšati prometni tokovi i smanjiti zagušenja te omogućiti pružanje usluge informiranja vozača teretnih vozila na dostupnost parkirališnih mjesta.