A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

SiLNG Small Scale TRANSPORT

Uspostava sustava punionica na LNG u Sloveniji i Hrvatskoj

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

6.543.382,50

EU bespovratna sredstva (HRK)

3.271.695,00

Datum sklapanja ugovora

11.11.2016

Završetak projekta

31.12.2021

Opis projekta

Projektom je planirana izrada studije za uspostavu sustava punionica na LNG u Sloveniji i Hrvatskoj.

U studiji će se razraditi mogućnosti i odabrati optimalno rješenje za izgradnju mreže postrojenja za punjenje LNG-em (eng. Liquified natural gas – LNG) uzduž Mediteranskog koridora, ugradnja i puštanje u rad 3 postrojenja za punjenje LNG-em (uvođenje pilot mreže), kvantitativna i kvalitativna analiza podataka dobivenih praćenjem rada LNG postrojenja instaliranih u okviru pilot projekta, priprema razvojnog plana s analizom troškova i koristi, prikladnim poslovnim modelom i poslovnim i tehnološkim preporukama za instaliranje cjelokupne mreže LNG postrojenja uzduž Mediteranskog koridora.