A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Uređenje kritičnog dijela vodnog puta rijeke Save na dionici Jaruge- Novi Grad

Vodni put rijeke Save na dionici Jaruge- Novi Grad

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

3.687.610,34

EU bespovratna sredstva (HRK)

3.134.468,78

Datum sklapanja ugovora

25.10.2017

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirana izrada projektne dokumentacije sa listom prioritetnih mjera te Studije o utjecaju na okoliš.

Dokumentirat će se prioritetne mjere koje se moraju provesti kako bi se poboljšala plovnost na kritičnom dijelu vodnog puta rijeke Save, na dionici Jaruge – Novi Grad, čime će se povećati kapacitet teretnog prijevoza na rijeci Savi i povećati funkcionalnost luka Slavonski Brod i Sisak. Planirana je i izrada odgovarajuće Studije o utjecaju na okoliš i provođenje procedure njenog usvajanja od strane nadležnog tijela te ishođenje potrebnih rješenja i dozvola kako bi se započelo s radovima na poboljšanju plovnosti navedene dionice.