A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Primjena Programa razvoja CEF poziv 2014 - Zračni prostor slobodnih ruta od Crne šume do Crnog mora

Zračni prostor slobodnih ruta od Crne šume do Crnog mora

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

2.053.252,50

EU bespovratna sredstva (HRK)

1.026.630,00

Datum sklapanja ugovora

27.12.2015

Završetak projekta

21.04.2017

Opis projekta

Projektom je izrađena studija Funkcionalni blok zračnog prostora Središnje Europe (eng. Functional Airspace Block Central Europe – FAB CE).

U studiji su definirani operativni i tehnički preduvjeti provedbe te razvijen i potvrđen operativni koncept FAB CE-ova zračnog prostora slobodnih ruta (eng. Free Route Airspace – FRA) uz mogućnost proširenja i izvan njegovih granica. U cilju potvrde rezultata i detaljne razrade nužnih zahtjeva za uvođenje pojedinačnih sustava za upravljanje zračnim prometom, studija, kao validacijski alat, uključuje i provedbu simulacije koja je provedena u Centru za razvoj istraživanja i simulacije Hungarocontrola.