A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres

Sigurnije i kvalitetnije povezivanje otočana creskog arhipelaga

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

34.591.489,44

EU bespovratna sredstva (HRK)

29.238.005,70

Datum sklapanja ugovora

23.07.2018

Očekivani kraj projekta

31.12.2021

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 02.02.2021. 12:00:00

Luka Cres — 29.11.2021. 17:02:59

01

Pratite razvoj projekta

Novosti i događanja vezani uz ovaj projekt

01/12

NOVOSTI

Na creskoj rivi bijeli se novi lukobran

Pročitaj više

FAZA UGOVARANJA 23.07.2018

OČEKIVANI KRAJ PROJEKTA 31.12.2021

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja vanjskog lukobrana ukupne dužine oko 185 m i širine oko 6,0 m koji će služiti za prihvat linijskih putničkih brodova te uređenje uskog obalnog pojasa dužine oko 280 m.

Projektom predviđena rekonstrukcija i dogradnja nastavak je uređenja creske rive i s postojećim objektima činit će jedinstvenu prostornu i funkcionalnu cjelinu. Svrha dogradnje zapadnog dijela luke Cres je poboljšanje kvalitete linijskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji Mali Lošinj – Ilovik – Susak – Unije – Martinščica – Cres – Rijeka i drugim potencijalnim brodskim i brzobrodskim linijama, povećanje sigurnosti u akvatoriju luke te učinkovitije povezivanje autobusnog kolodvora i brodskog terminala.

Osnovni cilj projekta je unaprijediti infrastrukturu u pojasu lučkog bazena luke Cres izgradnjom sigurnijeg i uređenog pristana na zapadnoj obali creske luke, čime se omogućuje kvalitetnije povezivanje otočkog stanovništva Cresa i otočića creskog arhipelaga. Projektom se želi zadovoljiti sve sigurnosne zahtjeve za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma što će povoljno utjecati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama te poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu.

Na temelju izrađene “Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi dogradnje i rekonstrukcije zapadnog dijela luke Cres”, utvrđeno je da je potrebno postojeći pristan dograditi i time osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Cres, omogućiti adekvatan privez i sigurnost na vezu za linijske brodove, osigurati preduvjete za razvoj linijskog prometa, te podignuti komunalni standard za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe smanjene pokretljivosti.
Projektom je predviđena izgradnja vanjskog lukobrana ukupne dužine oko 185 metara i širine oko 6 metara koji će služiti za prihvat linijskih putničkih brodova te uređenje kopnenog dijela luke dužine oko 280 metara što čini uski obalni pojas, u naravi pješačku vezu sa središtem grada. Projektom predviđena dogradnja i rekonstrukcija nastavak je uređenja creske rive i s postojećim objektima činiti će jedinstvenu prostornu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu. Svrha dogradnje je korištenje manipulativnog prostora postojeće državne brzobrodske linije, manipulativnog prostora ostalih potencijalnih brodskih i brzobrodskih linija, ali i korištenje javnog prostora koji će povezati autobusni kolodvor i brodski terminal i osigurati nesmetan prolaz i prijelaz s jednog na drugi oblik transporta osoba. Svrha navedenog je smanjenje zakrčenosti u luci koja je vrlo intenzivna u ljetnim mjesecima.

Iako cjelokupni projekt uređenja luke Cres uključuje i izgradnju dodatnih sadržaja luke, dodatni sadržaji u ovoj fazi projekta neće biti realizirani.

Cilj projekta

Cilj projekta je rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres.

Osnovni cilj projekta je unaprijediti infrastrukturu u pojasu lučkog bazena luke Cres izgradnjom sigurnijeg i uređenog pristana na zapadnoj obali creske luke, čime se omogućuje kvalitetnije povezivanje otočkog stanovništva Cresa i otočića creskog arhipelaga.
Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres izgradnjom sigurnijeg i uređenog pristana na zapadnoj obali creske luke, čime se omogućuje kvalitetnije povezivanje otočkog stanovništva Cresa i otočića creskog arhipelaga što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama te poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori