A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres

Sigurnije i kvalitetnije povezivanje otočana creskog arhipelaga

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

34.591.489,44

EU bespovratna sredstva (HRK)

29.238.005,70

Datum sklapanja ugovora

23.07.2018

Završetak projekta

28.03.2022

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 13.04.2022. 12:00:00

Pratite razvoj projekta

Novosti i događanja vezani uz ovaj projekt

01/12

NOVOSTI

Na creskoj rivi bijeli se novi lukobran

Pročitaj više

FAZA UGOVARANJA 23.07.2018

OČEKIVANI KRAJ PROJEKTA 28.03.2022

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja vanjskog lukobrana ukupne dužine oko 185 m i širine oko 6,0 m koji će služiti za prihvat linijskih putničkih brodova te uređenje uskog obalnog pojasa dužine oko 280 m.

Projektom predviđena rekonstrukcija i dogradnja nastavak je uređenja creske rive i s postojećim objektima činit će jedinstvenu prostornu i funkcionalnu cjelinu. Svrha dogradnje zapadnog dijela luke Cres je poboljšanje kvalitete linijskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji Mali Lošinj – Ilovik – Susak – Unije – Martinščica – Cres – Rijeka i drugim potencijalnim brodskim i brzobrodskim linijama, povećanje sigurnosti u akvatoriju luke te učinkovitije povezivanje autobusnog kolodvora i brodskog terminala.

Osnovni cilj projekta je unaprijediti infrastrukturu u pojasu lučkog bazena luke Cres izgradnjom sigurnijeg i uređenog pristana na zapadnoj obali creske luke, čime se omogućuje kvalitetnije povezivanje otočkog stanovništva Cresa i otočića creskog arhipelaga. Projektom se želi zadovoljiti sve sigurnosne zahtjeve za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma što će povoljno utjecati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama te poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu.

Na temelju izrađene “Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi dogradnje i rekonstrukcije zapadnog dijela luke Cres”, utvrđeno je da je potrebno postojeći pristan dograditi i time osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Cres, omogućiti adekvatan privez i sigurnost na vezu za linijske brodove, osigurati preduvjete za razvoj linijskog prometa, te podignuti komunalni standard za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe smanjene pokretljivosti.
Projektom je predviđena izgradnja vanjskog lukobrana ukupne dužine oko 185 metara i širine oko 6 metara koji će služiti za prihvat linijskih putničkih brodova te uređenje kopnenog dijela luke dužine oko 280 metara što čini uski obalni pojas, u naravi pješačku vezu sa središtem grada. Projektom predviđena dogradnja i rekonstrukcija nastavak je uređenja creske rive i s postojećim objektima činiti će jedinstvenu prostornu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu. Svrha dogradnje je korištenje manipulativnog prostora postojeće državne brzobrodske linije, manipulativnog prostora ostalih potencijalnih brodskih i brzobrodskih linija, ali i korištenje javnog prostora koji će povezati autobusni kolodvor i brodski terminal i osigurati nesmetan prolaz i prijelaz s jednog na drugi oblik transporta osoba. Svrha navedenog je smanjenje zakrčenosti u luci koja je vrlo intenzivna u ljetnim mjesecima.

Iako cjelokupni projekt uređenja luke Cres uključuje i izgradnju dodatnih sadržaja luke, dodatni sadržaji u ovoj fazi projekta neće biti realizirani.

Cilj projekta

Cilj projekta je rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres.

Osnovni cilj projekta je unaprijediti infrastrukturu u pojasu lučkog bazena luke Cres izgradnjom sigurnijeg i uređenog pristana na zapadnoj obali creske luke, čime se omogućuje kvalitetnije povezivanje otočkog stanovništva Cresa i otočića creskog arhipelaga.
Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres izgradnjom sigurnijeg i uređenog pristana na zapadnoj obali creske luke, čime se omogućuje kvalitetnije povezivanje otočkog stanovništva Cresa i otočića creskog arhipelaga što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama te poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori