A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 18.6.2020

Predstavljen je Masterplan prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije – funkcionalna regija Središnja Hrvatska

Lokacija

Sisak, Rimska 28

U masterplanu je provedena detaljna analiza stanja prometnog sustava s aspekta organizacije, operativnog funkcioniranja, voznog parka i prometne infrastrukture te su identificirani glavni problemi koje treba riješiti, izrađen multimodalni prometni model za planiranje i odabir najpovoljnijih rješenja razvoja prometa, osmišljen budući prometni sustav te izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš.

Na završnoj konferenciji u Sisku jučer je predstavljen Masterplan prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije – funkcionalna regija Središnja Hrvatska koji pokriva razdoblje od narednih deset godina.

Riječ je o krovnom razvojnom dokumentu koji pruža smjernice budućeg razvoja kao i analizu stanja prometnog sustava Sisačko –moslavačke županije s aspekta organizacije, operativnog funkcioniranja, voznog parka i prometne infrastrukture.

Do utvrđenih smjernica prometnog razvoja došlo se prikupljanjem relevantnih podataka, brojenjem prometa, provedbom anketa s građanima i drugim istraživačkim aktivnostima.

Cilj predstavljenog Masterplana je povećati sigurnost u prometu, uz neizbježnu rekonstrukciju postojeće odnosno izgradnju nove prometne infrastrukture.

Masterplan je ukazao na nužnost pojedinih konkretnih infrastrukturnih projekata kao što je potreba dovršetka autoceste od Zagreba do Siska. Također naglasio je premalo korištenje usluga javnog prijevoza te istaknuo opravdanost rekonstrukcije lokalne željezničke pruge od Siska do Petrinje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7,039 milijuna kuna, od toga iznosa EU sredstvima je sufinancirano 5,983 milijuna kuna.