A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 02.6.2023

Dodijeljeno 4,14 milijuna eura za izgradnju lučkih pristupnih cesta u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Bespovratnim sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. financiraju se tri nova projekta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, čiji je cilj poboljšanje pristupa lukama za stanovnike naseljenih otoka.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je putem ugovora sklopljenih 29. svibnja 2023. upravitelju cestovne mreže Splitsko-dalmatinske županije dodijelilo ukupno 4,14 milijuna eura. Novac iz Kohezijskog fonda ulaže se u rekonstrukciju cesta u Trogiru, te na otocima Braču i Šolti. Prometnice će zahvaljujući osiguranom financiranju biti dovedene u zadovoljavajuće stanje već tijekom 2023. godine.

Najveći iznos potpore od 1,87 milijuna eura ulaže se u rekonstrukciju županijske ceste ŽC6133 u ulici kardinala Alojzija Stepinca u Trogiru. Projektom će se sanirati oštećenja na dionici duljine 660 m od raskrižja kod Starog mosta u Trogiru do zapadne granice Grada, obostrano izvesti pločnici širine 2,50 m, izgraditi sustav oborinske odvodnje i kanalizacijski priključak, postaviti nova javna rasvjeta i modernizirati prometna oprema i signalizacija. U sadašnjem stanju, dionica smještena na prilazu Trajektnoj luci Trogir – Soline predstavlja usko grlo u gradskom i pomorskom prometu. Provedba projekta će stoga poboljšati prometnu povezanost grada Trogira s otocima Drvenik Mali i Veli.

Izgradnja modernih i sigurnih cesta koje će olakšati pristup lučkim područjima

Iznos od 1,07 milijuna eura namijenjen je za izgradnju obilaznice Stomorska duljine 1,01 km na Šolti, a koja će služiti kao pristup istoimenoj luci. Nova obilaznica s dvije trake podržava planirani projekt uređenja luke Stomorska. Bez odvojenog cestovnog pristupa luci, povećani ljetni promet bi iz godine u godinu opterećivao centar samog naselja.

Treći projekt Županijske uprave za ceste uključuje rekonstrukciju županijske ceste ŽC 6161 na sjeveru otoka Brača u duljini od 0,68 km, odnosno sanaciju nesigurnih krivina na lokacijama „Vela i Mala Lučica“ i „Punta Barakadela“. Na poboljšanje cestovne infrastrukture između općina na istočnom području otoka i Supetra bit će utrošeno oko 855 tisuća eura iz Kohezijskog fonda.

Radovi na lučkim pristupnim cestama ostvarili su potporu prijavom na Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa, koji je dosad pomogao da se realizira više od dvadeset projekata u hrvatskim lukama i lučicama. Poboljšana prometna infrastruktura utječe na smanjenje gužvi i vremena putovanja, te u tom smislu predstavlja značajan korak prema poboljšanju prometne povezanosti u regiji.