A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 26.1.2021

EU sredstva za bolju signalizaciju i bezbrižan prelazak preko pruga

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava osigurana je potpora iz Kohezijskog fonda EU za projekt osiguranja i modernizacije 95 željezničko-cestovnih prijelaza. Završetak projekta očekuje se tijekom 2023. godine.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric potpisali su danas ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza.

Prelazak preko pruge, osobito u uvjetima slabe preglednosti i na prijelazima označenima jedino prometnim znakom upozorenja, čest je uzrok prometnih nesreća u kojima stradavaju pješaci, vozači i biciklisti, nerijetko s fatalnim posljedicama. Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2018. do 2022. godine ustanovio je da od 1511 željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza na području Republike Hrvatske, čak 62,4% nema uređaje za osiguranje.

Na temelju obujma cestovnog prometa i stupnja pripremljenosti za sanaciju, Programom su identificirani prioritetni prijelazi, od kojih će njih 95 biti osigurano u sklopu projekta. Na svim prijelazima biti će ugrađeni automatski elektronički signalno-sigurnosni uređaji sa svjetlosnim signalima u LED tehnologiji i jakozvučnim zvonima, dok će na 79 od 95 prijelaza biti ugrađeni i polubranici.

Izvedbena rješenja svih prijelaza projektirana su uvažavajući standarde interoperabilnosti. Ugrađena oprema će zadovoljavati sve propisane sigurnosne i tehničke zahtjeve uz dodatno poštivanje sigurnosnih elemenata u skladu s EU direktivama. Modernizacija prijelaza uvelike će doprinijeti povećanju sigurnosti željezničkog i cestovnog prometa.

Projektom je obuhvaćena sanacija velikog broja prijelaza u Požeško-slavonskoj županiji (22), Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (21), Osječko-baranjskoj i Varaždinskoj (po 11) te Virovitičko-podravskoj županiji (9), no radovi sanacije provodit će se i drugdje, mahom u kontinentalnoj Hrvatskoj. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 208,7 milijuna kuna, dok će se iz EU fondova financirati 85% prihvatljivih troškova projekta, odnosno 142,6 milijuna kuna, a ostatak će se osigurati iz Državnog proračuna. U HŽ Infrastrukturi računaju kako će i posljednji prijelaz biti osiguran do kraja 2023. godine.