A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 27.1.2023

Luka Osijek gradnjom terminala jača status intermodalnog logističkog centra

Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek vrijednog 34,4 milijuna eura službeno je počela 16. siječnja. Jednom kada novi koncesionar preuzme terminal i stavi ga u funkciju, povećat će se razina zaštite okoliša pri prekrcaju tereta i sigurnosti brodova u luci, poboljšati dostupnost lučke infrastrukture, razviti efikasniji intermodalni transport tereta i smanjiti operativni troškovi.

Novi terminal za pretovar rasutih tereta bit će smješten na desnoj obali Drave, na istočnom dijelu lučkog područja Luke Osijek.

Ravnateljica Lučke uprave Osijek Iva Horvat predstavila je projekt javnosti u srijedu, 25. siječnja. „Najzahtjevnije će biti sagraditi 240 metara okomite obale, jer to uvelike ovisi o vodostaju, a osim toga, u sklopu projekta sagradit će se četiri kolosijeka, dobit ćemo dva nova veza za privez plovila, usipni koš i otvorena skladišta za rasuti teret, 300 metara pristupne ceste, trafostanicu i druge potrebne sadržaje.“ – naglasila je ravnateljica.

Luka Osijek je pretežno orijentirana na pretovar rasutoga tereta (ugljena, troske, željezne rudače, šljunka, umjetnoga gnojiva) koji predstavlja šezdesetak posto ukupne količine rukovanog tereta.

Izgradnju terminala financira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ugovorom s Ministarstvom i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje je Lučkoj upravi Osijek dodijeljeno 29,9 milijuna eura bespovratnih sredstava za provedbu projekta. Udjel Kohezijskog fonda u navedenom iznosu je 85%, a udjel državnog proračuna 15%.

Izvođač GH Holding, čije je sjedište u Ljubljani, ima na raspolaganju 28 mjeseci za završetak radova, računajući od početka gradnje 16. siječnja.