A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 04.2.2022

Održana svečana primopredaja 4 nova autobusa za gradskog prijevoznika tvrtku Pulapromet d.o.o.

U Puli je danas održana svečana primopredaja 4 nova, moderna autobusa za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika tvrtke Pulapromet d.o.o.. Sudionici svečanog obilježavanja završetka nabave novih autobusa bili su zamjenik gradonačelnika Pule Bruno Cergnul, direktor Pulaprometa d.o.o. Igor Škatar, direktor Plinara d.o.o. Pula Dean Kocijančić, direktor Autobusa d.o.o. Robert Vrhovski, pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj Mirko Radolović i ravnatelj Uprave za EU fondove i strateško planiranje pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Damir Šoštarić.

Grad Pula koji slovi za važno kulturno središte Istarske županije, s današnjim danom postaje još važniji i to ne samo u području kulture i turizma, već i na prometnoj karti našeg najvećeg poluotoka.  Nabavom novih autobusa podiže se razina usluge javnog prijevoza u gradu Puli, a samim time stvaraju se preduvjeti za bolju i kvalitetniju prometnu povezanost cijelog istarskog područja.

Siguran javni prijevoz i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, neki su od ključnih benefita koje donosi novi suvremeni vozni park.

Odlazak na posao, u školu ili turistički posjet gradu Puli od sada će biti mnogo lakši, brži, pouzdaniji, te ekološki prihvatljiviji.

Današnja svečana primopredaja novih autobusa rezultat je odlične suradnje MMPI-a i Pulaprometa d.o.o. koja je ostvarena zajedničkim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim u lipnju prošle godine. Uzajamni angažman u području osuvremenjivanja voznog parka, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture  i gradskog prijevoznika „Pulapromet d.o.o.“ započeo je puno ranije, u rujnu 2018. godine. Tada je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu 12 novih sigurnosno odgovarajućih vozila isporučenih sredinom 2019. godine. 

„Prije nekoliko godina, baš kao i danas, visoko na ljestvici prioriteta na području prometa bili su i ostali osuvremenjeni autobusi koji mijenjaju prometnu stvarnost grada Pule, kao i okolnih mjesta. Nabavom novih autobusa utječe se na kvalitetu života brojnih građana, naročito onih čiji je svakodnevni život ovisan o javnom prijevozu. U nabavu autobusa na području Grada Pule od 2018. godine uloženo je sveukupno 25,69 milijuna kuna, od čega je iznos EU sufinanciranja 21,84 milijuna kuna. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nastavit će kao i dosad ulagati u važne prometne projekte koji daju vjetar u leđa razvoju brojnih hrvatskih gradova i županija, pa tako i Gradu Puli.“, izjavio je ravnatelj Uprave za EU fondove i strateško planiranje pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Damir Šoštarić.