A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 21.12.2021

Modernizacijom terminala Podbok Luka Rijeka odškrinula vrata Srednje Europe

Provedba projekta "Nadogradnja infrastrukture Luke Rijeka - terminal za rasute terete Bakar" zaključena je današnjom konferencijom u Rijeci. Terminal Podbok smješten je u Bakarskom bazenu, 13 km od Rijeke. Mjesto je za pretovar željezne rudače i ugljena, te rasutih i sipkih tereta. Konferencija projekta u Rijeci okupila je najzaslužnije za činjenicu da je modernizacija terminala ostvarena uspješno i u roku.

Duško Grabovac, predsjednik uprave Luke Rijeka d.d., voditelj projekta Vedran Blažević i predstavnik Lučke uprave Rijeka Vojko Kocijan izložili su postignuća projekta ispred dviju institucija-partnera odgovornih za njegovu provedbu.

G. Grabovac otkrio je da je svrha projekta vrijednog 45,7 milijuna kuna bila uklanjanje infrastrukturnih ograničenja. Ona koče potencijal luke Rijeka kao prvorazrednog logističkog centra. „Modernizacija infrastrukture u skladu s europskim standardima omogućit će luci Rijeka bolju regionalnu i međunarodnu povezanost, veću operabilnost i kvalitetu usluga“, ukratko je objasnio.

Susana Forjan, voditeljica projekta u Izvršnoj agenciji za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) pri Europskoj komisiji, na konferenciji je predstavljala tijelo koje je preuzelo najveći udio u financiranju projekta. Naime, agencija CINEA upravlja financijskim Instrumentom za povezivanje Europe (CEF). U okviru CEF-a je projekt temeljem uspješne prijave ostvario potporu od gotovo 39 milijuna kuna. Tim iznosom pokriveno je čak 85% troškova provedbe.

Korištenjem CEF-a je između 2014. i 2020. osigurano sufinanciranje za 45 projekata prometnog povezivanja u Republici Hrvatskoj, od toga njih 7 na području Luke Rijeka.

Tihomir Ranđelović, član Uprave GP Krk d.d. i Zdravko Sršić, zamjenik direktora sektora za građenje, su na konferenciji zahvalili i čestitali svim sudionicima projekta. Upravo GP Krk je u suradnji s tvrtkom Colas Rail izveo uklanjanje stare dotrajale infrastrukture i opreme, rekonstrukciju 2,8 km željezničkih kolosijeka koji povezuju terminal Podbok s teretnom željezničkom stanicom Bakar, zamjenu betonskog sloja i rekonstrukciju instalacija.

Tek dovršeni projekt komadić je mozaika transformacije Rijeke, koju je ministar Oleg Butković najavio na konferenciji “Transformacija Rijeke” održanoj samo dan ranije, u ponedjeljak. Izgradnja kapaciteta najveće hrvatske teretne luke, njeno cestovno i željezničko povezivanje te integracija u logističke i prometne koncepte na razini EU primjer su usmjerenog korištenja novca i znanja u prilog strateškom cilju. Riječka vrata Europe su odškrinuta, a upornim ih je nastojanjima tek potrebno širom otvoriti.