A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 10.8.2021

Proširena Luka Crikvenica – „Stara dama“ Hrvatskog primorja zasjala novim sjajem

U sklopu projekta „Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica“ izgrađeno je 130 metara sekundarnog lukobrana i 50 metara gata Mala palada, čime je bitno izmijenjena vizura crikveničke rivijere. Realizacijom projekta Ispunjavaju se sigurnosni zahtjevi za neometano odvijanje županijske brodske linije Crikvenica – Šilo na otoku Krku, što je od velikog je značaja za stanovnike otoka, s obzirom da se na toj relaciji godišnje preveze oko 15 tisuća putnika. U konačnici, otočnom stanovništvu omogućiti će se bolja pristupačnost medicinskim i obrazovnim uslugama, a ujedno će se stvoriti bolji preduvjeti za zapošljavanje na kopnu.

Radovi na projektu „Dogradnja luke otvorene za javni promet od županijskog značaja – luka Crikvenica“ privedeni su kraju. Riječ je o uspješnoj realizaciji jednog od najvećih ulaganja u pomorsko dobro na području Primorsko – goranske županije. Od siječnja 2019. godine, radove u Crikvenici obavljao je domaći konzorcij koji čine Izgradnja d.o.o. iz Crikvenice, BSK commerce d.o.o. iz Rijeke i DSS obrt za izgradnju hidrograđevinskih objekata i podvodne radove iz Crikvenice.

U sklopu projekta izgrađen je sekundarni lukobran od 130 metara koji će služiti prvenstveno kao pristanište i privez brodske linije Crikvenica – Šilo. Ova brzobrodska veza s Krkom predstavlja najbrži put do bolnice, posla ili škole za petnaestak tisuća putnika, koliko preveze svake godine.

Vizuru crikveničke rivijere izmijenila je i dogradnja zaštitnog gata Mala palada u oblik slova T, zahvaljujući čemu zapadnjak i tramontana više neće prijetiti brodicama na vezu. Dovršeni lukobran i zaštitni gat popločani su kamenom te opremljeni bitvama i anelima, priključnim ormarićima za struju i vodu te protupožarnim hidrantskim vodom. Da crikvenička luka zabljesne punim sjajem pobrinut će se novopostavljeni svjetionik na čelu lukobrana.

Realizacijom projekta Ispunjavaju se sigurnosni zahtjevi za siguran privez i smještaj putničke brodice Crikvenica – Šilo, što je od velikog značaja za stanovnike otoka Krka. Njezino premještanje na novi vez smanjit će zakrčenost luke Crikvenica, čije učinkovito funkcioniranje je važan čimbenik razvoja lokalnog gospodarstva.

Projekt vrijedan oko 33 milijuna kuna gotovo je u cijelosti financiran sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja „Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike“. Županijska lučka uprava Crikvenica ostvarila ga je u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.