A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 10.2.2021

Kraj radova u luci Crikvenica najavljen za svibanj 2021.

Projekt Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja - luka Crikvenica ulazi u završnu fazu izgradnje. Bolja lučka infrastruktura neophodna je za funkcioniranje županijske brodske linije Crikvenica - Šilo (otok Krk).

Županijska lučka uprava Crikvenica u ponedjeljak je najavila kako projekt dogradnje luke Crikvenica ulazi u završnu fazu te se očekuje kako će novo pristanište za brodove na županijskoj brodskoj liniji Crikvenica-Šilo (otok Krk) biti spremno već ove turističke sezone. Realizacijom projekta poboljšati će se usluga prijevoza putnika tijekom cijele godine, povećati njihova sigurnost te unaprijediti preduvjeti za zapošljavanje, obrazovanje i pristup medicinskoj skrbi stanovnika otoka Krka.

Fotografije crikveničke luke prikazuju novi Zapadni lukobran u visokom stupnju izgrađenosti, a vidljiv je i predviđeni konačni tlocrt rekonstruiranog zaštitnog gata u pravilnom „T“ obliku.

Ravnatelj crikveničke Županijske lučke uprave Mario Kružić opisao je pojedinosti tekućih radova: „Trenutačno su postavljeni svi betonski montažni elementi koji čine Malu paladu, čime je ona poprimila svoj konačni oblik. Također, započelo je i izvođenje kamenarskih radova, odnosno postavljanje kamenih poklopnica i obložnica. Što se tiče zapadnog lukobrana, na prvih 50 metara upravo se izvode kamenarski radovi na postavljanju kamenih poklopnica kao i na popločavanju hodne površine, dok je na preostalom dijelu lukobrana u tijeku realizacija jednog od ciklusa predopterećenja betonskih blokova koji čine trup lukobrana“ – istaknuo je ravnatelj. Dodao je kako se u skoro vrijeme planira betoniranje posljednje od šest obaloutvrda na Zapadnom lukobranu.

Projekt dogradnje luke Crikvenica vrijedan je gotovo 33 milijuna kuna. Prvenstveno zahvaljujući očekivanoj koristi od poboljšane prometne povezanosti za stanovnike otoka Krka, financira se bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” u iznosu od 27,9 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda.

Unaprjeđenje lučke infrastrukture u Crikvenici nužno je za nesmetano odvijanje županijske brodske linije Crikvenica – Šilo (otok Krk). Linija je u sadašnjem obliku, u kojem uslugu pruža putnička brodica koja prometuje tokom cijele godine, uvedena 2017. godine.

Prve redovne linije, i to parobrodske, između Crikvenice i otoka Krka pokrenute su još 1905. godine. Pola stoljeća kasnije, uspostavljanje trajektne linije Šilo – Crikvenica 1959. godine najavilo je velik gospodarski i populacijski uzlet za Šilo i sjeveroistok Krka.