A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 12.10.2022

Obilježen završetak prve faze transverzale otoka Brača, izgrađene europskim sredstvima

Županijska uprava za ceste Split organizirala je u ponedjeljak 10.10.2022. u Pučišćima na otoku Braču završnu konferenciju za svoj najveći projekt, „Izgradnja ceste Pučišća - Povlja, dionice Pučišća - uvala Luka“. Sudionici konferencije, među kojima su bili potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split Petar Škorić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić te gradonačelnici i načelnici s otoka Brača, dobili su priliku razgledati nedavno završenu prometnicu.

Izgradnja dionice Pučišća – uvala Luka predstavlja prvu fazu u rekonstrukciji i izgradnji ceste Supetar – Pučišća – Povlja – Sumartin. Projekt rekonstrukcije i izgradnje ceste Supetar — Pučišća — Povlja — Sumartin najvažniji je projekt za ostvarivanje prometne cjeline otoka Brača.  Prva faza projekta uključivala je izgradnju dionice Pučišća – Uvala Luke dužine 4,8 km. Konačna vizija je izgradnja i modernizacija sjeverne otočne transverzale koja će međusobno povezati sedam bračkih naselja i omogućiti veze s trajektnim lukama i kopnom.

Financiranje prve faze, ukupne vrijednosti 60.797.696,35 kuna osiguralo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodjelom bespovratnih sredstava Europske unije za projekt „Izgradnja ceste Pučišća – Povlja, dionice Pučišća – uvala Luka“. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljeno je 51.678.041,90 kuna sredstava Europske unije i 9.119.654,46 kuna sredstava iz državnog proračuna. Ugovor je potpisan  30.07.2019. Za izgradnju druge dionice Uvala Luke – Povlja, čijim završetkom bi se smanjila cestovna udaljenost između Pučišča i Povlja za 12,5 kilometara i prepolovilo vrijeme vožnje, u tijeku je ishođenje građevinske dozvole.

Cesta koja otvara novu razvojnu perspektivu otoka Brača

Cesta Pučišća – Povlja će dodatno rasteretiti područje Grada Supetra i značajno skratiti vrijeme putovanja između trajektnih luka u Supetru i Sumartinu, dok će se udaljenost između Pučišća i Povlja smanjiti za najmanje 12,5 kilometara. Provedbom projekta jača se prometna povezanost općina na istočnom području otoka Brača s glavnom lukom od županijskog značaja i otočnim središtem – Supetrom, poboljšava cestovna infrastruktura, povećava sigurnost prometa i olakšava dostupnost javnih usluga u udaljenim administrativnim središtima, a što će doprinijeti održivom lokalnom razvoju i omogućiti bolju povezanost za stanovništvo otoka Brača.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. prepoznatljiv je kao važan pokretač kapitalnih investicija u prometnu infrastrukturu na području Splitsko-dalmatinske županije. Sredstvima iz Operativnog programa financirani su cestovni projekti izgradnje novog mosta Čiovo, sanacije opasnih mjesta u Spinčićevoj i Bušićevoj ulici u Splitu. Također, sufinancirana su dva projekta nabave autobusa za Promet d.o.o. i projekt uvođenja inteligentnih prometnih sustava na prometnom području Splita i Solina, kojima se poboljšava funkcioniranje gradskog prometa te su osigurana sredstva za dogradnju vanjskog veza u Sućurju na Hvaru, uređenje luke Omiš i rekonstrukciju – dogradnju Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split.